Dette nettstedet er rettet mot allmennheten i Norge

Ældre ægtepar sidder ved en computer og læser om kronisk nyresygdom.

KRONISK NYRESYKDOM

Lær mer om sykdommen og hvem som kan få den.

Kunnskap har betydning

Har du fått diagnosen kronisk nyresykdom, eller har du mistanke om at du kan være syk? Er du pårørende eller vil du lære mer om sykdommen? Vi har laget denne nettsiden for å gi viktig informasjon om kronisk nyresykdom. Informasjonen er rettet mot deg som har fått diagnosen eller som er berørt av sykdommen. Kunnskap om kronisk nyresykdom kan nemlig utgjøre en forskjell for deg som er syk, eller som er i risikosonen for å bli det.

Se en kort video med praktisk tips og råd om kronisk nyresykdom av overlege og nefrolog Bård Waldum-Grevbo, ved Oslo Universitetssykehus, nyremedisinsk avdeling.

 

1 AV 10 PERSONER har kronisk nyresykdom1

Mange er ikke klar over at de bærer på sykdommen.2,4

Test kunnskapen din og lær om hva du kan gjøre i vår korte quiz.

1

TIDLIG DIAGNOSE

Kronisk nyresykdom kjennetegnes ved at nyrene gradvis, eller helt, mister sin funksjon som kroppens renseanlegg2,3. Funksjonsnedsettelsen skjer over tid og ofte uten symptomer.3 Derfor er det viktig å stille diagnosen tidlig.3

2

LÆR OM RISIKO

Vanligvis gir kronisk nyresykdom få eller ingen symptomer før nyrefunksjonen er betydelig redusert og sykdommen har kommet langt.3 Derfor er det viktig å vite hva som forårsaker den, og om du er i risikogruppen. Livsstil, genetikk og andre diagnoser har betydning for dette.2

3

ER DU SYK?

Varig skade av nyrene gir ofte ikke merkbare plager eller symptomer før mye av nyrefunksjonen er redusert.2,3 Mange går derfor rundt med sykdommen i tidlige stadier uten å vite om det.1,4 Cirka 10% av den voksne befolkningen antas å ha kronisk nyresykdom.1,3

4

Dette kan du gjøre

Dersom du har fått diagnosen, er det fortsatt mye du kan gjøre selv for å leve godt med sykdommen.2,3 Snakk med legen din om hva du kan gjøre for å bevare nyrefunksjonen og forebygge mulige følgesykdommer.

OM NYRENE

Nyrene kalles gjerne kroppens renseanlegg. Velfungerende nyrer filtrerer og renser blodet vårt for avfallsstoffer, som de omdanner til urin.5 Nyrene sørger også for å holde organiske forbindelser og næringsstoffer i balanse, regulere blodtrykket, stimulere produksjon av røde blodceller og vitamin D.5

Nyrene er altså svært viktig for den generelle helsen din og påvirker også andre systemer i kroppen. Hjertet og nyrene er tett forbundet med hverandre. Skade på det ene organet kan føre til skade på det andre.6,7 Dersom man eksempelvis har diabetes eller hjertesykdom, er kronisk nyresykdom en vanlig følgesykdom.3 Selv om kronisk nyresykdom ikke kan kureres, kan en sunn livsstil og behandling bidra til å kunne leve godt med sykdommen.2,3

KJENN NYREVERDIENE DINE


Kronisk nyresykdom deles inn i fem stadier. De forskjellige stadiene er uttrykk for hvor godt nyrene fungerer. Du og legen din kan enkelt følge med på hvordan nyrene dine har det. Nyrefunksjonen kan nemlig måles i en helt vanlig blodprøve og urinprøve.2

URINPRØVE
En urinprøve inneholder viktig informasjon om hvordan nyrene dine har det og kan hjelpe legen din å fange opp nyresykdom i tidlige stadier. Albumim er et protein vi har i blodet. Dersom små mengder albumin lekker ut i urinen, er det et tidlig tegn på at nyrenes små filtre er skadet. 2,3
Dette avdekkes i en urinprøve. Dersom verdien av albumin er 3 mg/mmol eller høyere kan man ha en begynnende nyreskade.2,3

Mengde albumin i urin målt ved u-AKR2,3

u-AKR

Albuminutskillelse

< 3mg/mmol
Normal albuminutskillelse
3- 29 mg/mmol
Moderat albuminutskillelse
30 mg/mmol
Svært høy albuminutskillelse
     

Tabell utarbeidet på bakgrunn av ref. 2,3

BLODPRØVE

eGFR, estimert glomerulær filtrasjonshastighet, er en forkortelse for hvor godt nyrene er i stand til å filtrere blodet ditt. eGFR tallet kan legen se via en blodprøve. Sammen med informasjon fra en urinprøve har legen et godt grunnlag for å avgjøre hvilket stadium av sykdommen man er i.2,3  

STADIER AV KRONISK NYRESYKDOM

Estimert glomerulær filtrasjonshastighet (eGFR*)

Nyrefunksjon målt i %

STADIE 1
Minimal nyreskade ved normal
nyrefunksjon
90 eller høyere 90%-100%
STADIE 2
Nyreskade med lett nedsatt nyrefunksjon
60 til 89 60-89
STADIE 3
Lett til moderat nedsatt nyrefunksjon
30 til 59 45-59
STADIE 4
Svært nedsatt nyrefunksjon
15 til 29 15-29
STADIE 5 Nyresvikt < 15 < 15%
       

Tabell utarbeidet av AstraZeneca basert på ref. 2.

Ved å følge med på nyreverdiene dine kan legen hjelpe deg raskere og iverksette tiltak dersom nyreverdiene viser tegn til sykdom eller forverring av sykdom.3 Det er også noen tall som du selv bør kjenne til. Snakk med legen din om nyrestatusen din. Du vil sjelden merke eventuelle symptomer, derfor er det ekstra viktig at du også er oppmerksom på nyreverdiene dine.3

RISIKOFAKTORER

Kronisk nyresykdom kan komme snikende og er i de fleste tilfeller et resultat av andre forhold som har påvirket nyrene over tid.2,3 Kun de færreste opplever symptomer i tidlige stadier.3 Det er derfor viktig å vite om man er i risikogruppen. Slik har man bedre mulighet for å oppdage sykdommen tidlig.3

Kronisk nyresykdom oppstår ofte som følgesykdom til andre sykdommer og tilstander:3

 • DIABETES TYPE 1 OG 2
 • HØYT BLODTRYKK
 • HJERTE- OG KARSYKDOM
 På bildet under ser du faktorer som kan bidra til utviklingen av kronisk nyresykdom.
Noen kan du påvirke selv, men ikke alle.

Figur utarbeidet av AstraZeneca basert på ref. 2,3

Kunnskap om følgesykdommer og faktorer som påvirker risiko for å utvikle kronisk nyresykdom, kan hjelpe deg og legen din med å oppdage sykdommen tidligere.2,3 

HVA KAN DU GJØRE SELV?

Dersom du har fått bekreftet at du har kronisk nyresykdom, er det heldigvis noen ting du kan gjøre for å leve godt med sykdomen og redusere sjansen for at den utvikler seg og forverres. Din innsats kan være til god nytte for kroppen og kretsløpet ditt.  

 • Har du diabetes? Gjør ditt beste for å unngå høyt blodsukker. God regulering er bra for nyrene dine.2,3

 • Fortell legen din om hvilke medisiner du bruker – også vitaminer og liknende, som du kan kjøpe på apoteket eller i helsekostbutikker. Noen stoffer kan nemlig skade nyrene dine.2

 • Følg med på blodtrykket ditt. Høyt blodtrykk øker risikoen for forverring av kronisk nyresykdom.2,3

 • Mosjon og aktivitet er bra! Forsøk å holde en sunn vekt.2,3

 • Følg med på kolesterolverdiene dine. Godt regulert kolesterol kan forebygge ytterligere skade på blodkarene.2,3

 • Ikke røyk. Røyking kan forverre nyresykdommen.2

 • La en kostholdsekspert hjelpe deg med å sette sammen en «nyrevennlig» diett.2,3

 • Husk årskontrollen og snakk med legen din om hvilke medisiner som kan beskytte nyrene dine og hjertet ditt!

Med tidlig innsats kan det være mulig å bevare noe av nyrefunksjonen og dermed forsinke eller unngå dialyse og andre komplikasjoner3. Dialyse er den tekniske metoden man bruker for å fjerne avfallsstoffer og regulere væske når nyrene ikke lenger klarer å utføre oppgavene sine selv. Behovet for dialyse oppstår oftest i det femte stadiet av sykdommen, ved nyresvikt, når nyrene har mistet mer enn 85% av sin funksjonsevne.2

Modent ægtepar går tur på en strand med hinanden under armen.

Du er ikke alene

Dersom du nettopp har fått diagnosen, er det fullt forståelig om du er bekymret og opprørt. Nå som du vet at du har sykdommen kan du imidlertid velge å gjøre en innsats for å forebygge utviklingen av andre typiske følgesykdommer og redusere risikoen for nyresvikt på et senere tidspunkt. 

Det er viktig at du følger med på egen helse, går til regelmessige kontroller, kjenner til nyreverdiene dine og gjør en innsats for å leve så sunt som mulig.

Oppfølging og behandling er også avhengig av et godt samspill mellom deg og legen din.

SNAKK SAMMEN OM KRONISK NYRESYKDOM!